Byte verzorgt vanaf dinsdagochtend 9u00 de hosting voor een Nederlandse mirror van Wikileaks: wikileaks.nl, in opdracht van een van onze klanten. Het betreft een mirror, geen officiële versie. Geen gewone klant, maar ook geen klant om niet aan te nemen.

Voor deze website is een compleet geïsoleerde infrastructuur opgezet. Technisch betekent dit: aparte netwerkverbindingen, DNS-servers en een geoptimaliseerd webcluster dat vele miljoenen hits kan verwerken. Door deze opzet heeft bezoek van wikileaks.nl geen invloed op andere sites bij Byte. De benodigde verbindingen zijn in samenwerking met XS4ALL (onze netwerkleverancier) geïnstalleerd en zijn volledig gescheiden van onze normale apparatuur en verbindingen.

Byte vindt het belangrijk dat er vrijheid van meningsuiting is. De rechterlijke macht gaat over wat wel en niet toelaatbaar is binnen de grenzen van de wet. De Eerste en Tweede kamer gaan over welke wetten er zijn in Nederland. Niet een (buitenlandse) overheid of actiegroep bepaalt wat burgers of bedrijven mogen doen.

Byte gaat inhoudelijk niet in op de vraag of Wikileaks “goed of slecht” is. Ons bedrijf houdt politiek en bedrijfsvoering gescheiden.

Vragen of ideeen? Graag via info@byte.nl .

(Updated 8-12-2010 13.37)

-=-=-=-=-=-

Meer nieuws hierover:

-=-=-=-=-=-
Bits of Freedom, de toonaangevende Nederlandse voorstander van een open, censuurvrij internet, geeft onder andere het volgende aan:

Deze politieke druk schept een zorgwekkend precedent
Bits of Freedom keurt de druk die op dit moment op WikiLeaks wordt uitgeoefend daarom scherp af. In een rechtsstaat moeten belanghebbenden die de publicatie van bepaalde informatie op internet willen tegenhouden, dat doen via de rechter, die op basis van een onafhankelijke toets kan beoordelen of publicatie wel of niet onrechtmatig is. Ook als het controversiële informatie betreft.

https://www.bof.nl/2010/12/06/politieke-druk-op-wikileaks-onwenselijk-precedent/

-=-=-=-=-=-

Politiek? Rechter? Wetgever?
Burgers hebben de grootste garantie op vrijheid en voorkoming van willekeur, in een staat waarin de macht verdeeld wordt tussen Wetgevende macht, Uitvoerende macht en Rechterlijke macht.

http://nl.wikipedia.org/kennisbank/item/Trias_politica#Horizontale_machtenscheiding

Scan je eigen Magento shop op veiligheidslekken