Magento Performance Boost

Magento Performance Boost

We houden allemaal van snelle webshops. Een snellere webshop heeft immers een positieve invloed op de beleving van de bezoekers. Heeft ook een positieve invloed op de zoekresultaten in Google. En niet te vergeten heeft een snelle webshop relatief minder BPU verbruikt en dus een gunstig effect op de maandelijkse hostingkosten.

Daarom dat we de beheerders van bij ons gehoste webshops af en toe een e-mail sturen met tips en suggesties ter optimalisatie van de webshop. Een van de tips die we in een recente mail gegeven hebben is de activatie van Flat Catalog voor Catalogus en Producten. Een van onze klanten zag hierin een tegenstrijdigheid en attendeerde ons hierop (bedankt Multimove!). Op diverse sites en ook onze eigen wiki is namelijk te lezen dat Flat Catalog aanbevolen is voor catalogi met meer dan 1000 SKU’s. In de mail en in onze Magento Monitor adviseren we om de Flat Catalog te activeren. Een toelichting hierop is dan ook op z’n plaats.

EAV-model voor enorme flexibiliteit

Magento maakt flink gebruik van het EAV-model voor de database. Elk product of categorie heeft de informatie hierdoor verspreid staan over diverse tabellen. Elke keer dat een productdetailpagina of een catalogusweergave opgevraagd wordt maakt Magento een enorme database query, die alle de benodigde tabellen aan elkaar koppelt, om de gewenste gegevens op te halen.

Enorm flexibel, maar tegelijkertijd een enorme bottleneck voor de performance van je webshop. Juist hier komt de optie flat catalog als handige oplossing. Middels Flat Catalog worden op voorhand de benodigde tabellen doorgespit en wordt de informatie in een tabel gestopt die met een enkele eenvoudige database query op te vragen is. Het activeren van Flat Catalog staat beschreven in onze wiki.

De Flat Catalog bestaat uit twee delen: Flat Categories en Flat Products. Het aanzetten van Flat Categories voor verbeterde prestaties wordt aanbevolen voor alle Magento installaties, terwijl Flat Products enkel is aanbevolen voor Catalogs die meer dan 1000 SKU’s hebben. Op diverse websites staat dit zo beschreven. Maar nergens is terug te vinden waar die 1000 SKU’s vandaan komen.

Magento Enterprise Whitepaper

Magento Methods_and_Best_Practices

Magento Methods_and_Best_Practices

In de Magento Enterprise Edition White Paper “Methods and Best Practices for High Performance eCommerce” wordt het resultaat beschreven van het onderzoek naar optimalisatie van de Magento Enterprise Edition. Deze white paper is van 2009, maar kan nog steeds als input gebruikt worden bij de optimalisatie van je Magento webshop. Per onderwerp wordt een introductie beschreven, opgevolgd door de grafische weergave van de testresultaten en een conclusie.

De conclusie van het onderwerp Flat Catalog is dat browsen de de catalogusweergave voor kleine catalogi een performance winst geeft van 2-3% en 8-10% voor grotere catalogi met complexte structuren en grote aantallen producten. De winst is niet veel, maar zoals in website optimalisatie ook geldt is dat kleine beetjes helpen.

Conclusie: activatie van Flat Catalog zorgt voor een performance toename, ook voor kleine catalogi.

Scan je eigen Magento shop op veiligheidslekken

Related Post