De grote modeketen Piet Zoomers beheert voor haar e-commerce activiteiten een succesvolle Magento webshop. Als één van de eerste klanten installeerde Qlicks, als technisch partner van PietZoomers.com, New Relic om de performance van de Magento-shop in de gaten te houden en te optimaliseren. In deze use case lichten ze een moment toe waarbij de tool New Relic hen flink heeft geholpen bij het oplossen van een performance issue.  

Waarom New Relic?

Qlicks richtte zich voor PietZoomers.com tot de performancetool New Relic om problemen met bereikbaarheid te analyseren en op te lossen die optraden tijdens drukke perioden. Deze problemen deden zich voor het eerst voor na de lancering van een grootschalige mediacampagne in mei 2012. De grote toestroom van bezoekers zorgde er toen voor dat PietZoomers.com enkele tijd onbereikbaar was. De oorzaak hiervan kon men niet achterhalen. Omdat dit natuurlijk een heel onwenselijke situatie is, richtte Qlicks zich tot de uitgebreide tool New Relic in de hoop hiermee het knelpunt te vinden.

Wat ontdekte men m.b.v. New Relic?

Een jaar later, mei 2013, stond de lancering van de grote campagne Smile Time (een meerdaagse online uitverkoop) gepland. Men wilde een soortgelijk scenario als het jaar ervoor uiteraard voorkomen. Qlicks zocht hierbij samenwerking met technische Magento specialist SupportDesk. Samen voerden zij een audit uit gebruikmakend van New Relic. New Relic is zodanig uitgebreid dat er een schat aan technische informatie mee verzameld kan worden over de werking van een webapplicatie. Hiermee hebben ze enkele zware problemen in performance kunnen vinden en oplossen.

New Relic statistieken laten zien dat de applicatie de meeste tijd kwijt is aan bepaalde database queries.

New Relic statistieken laten zien dat de applicatie de meeste tijd kwijt is aan bepaalde database queries.

Tijdens de audit werd vanaf vier zware servers een load gegenereerd die vergelijkbaar zou zijn met de verwachte bezoekersaantallen. Met New Relic werd bekeken waar zich de bottlenecks in de applicatie bevonden.

Dit werd vrij snel duidelijk. Het grootste knelpunt bleek te zitten in bepaalde database queries die inefficiënt en daarmee tijdrovend waren. In New Relic vind je o.a. een helder overzicht van de tijd die een query in beslag neemt en hoeveel procent van de totale tijd besteed wordt aan een specifieke query. In beide statistieken torenden een kleine aantal queries ver boven de rest uit. Het was in één oogopslag duidelijk dat hier een verbeterslag kon worden behaald. Daarnaast zijn met de vele andere statistieken die New Relic biedt legio kleinere issues gevonden en opgelost.

Met resultaat: de lancering van Smile Time was een groot succes zonder performanceproblemen! PietZoomers.com kon de grote toestroom van bezoekers zonder problemen aan. De preventieve performance-analyse met New Relic heeft zijn vruchten dus afgeworpen. Nog steeds gebruikt Qlicks New Relic voor dagelijkse monitoring van de shop. Doet er zich een issue voor, dan brengt de tool hen heel snel naar het probleem, aldus Qlicks.

Benieuwd wat New Relic voor jou kan doen?

Klanten van Byte kunnen New Relic gebruiken. Na activatie wordt automatisch een PHP-extensie ingeschakeld die technisch relevante informatie doorstuurt naar de servers van New Relic. Vervolgens kun je inloggen op het New Relic dashboard dat uitgebreid inzicht geeft in het gebruik van de beschikbare resources van een webapplicatie (SQL, CPU, RAM, Cache, API’s, etc). Met dit inzicht kan de oorzaak van een performance-issue vrij snel worden achterhaald en is het niet nodig om volledige toegang tot een server te hebben en logs door te spitten. Kort gezegd: New Relic geeft inzicht en bespaart tijd!

Meer lezen over New Relic?

 

Scan je eigen Magento shop op veiligheidslekken

Related Post